Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

Zondagsopening supermarkten belangrijke stap

Winkels open op zondag in Kampen

D66 is opgetogen dat de gemeenteraad van Kampen eindelijk besloten heeft dat supermarkten op zondagmiddag open mogen. Een ruime meerderheid toonde zich voorstander, alleen Christenunie, SGP en Kampen Sociaal stemden tegen. 

Met dit besluit zet Kampen volgens D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja een belangrijke stap op weg naar meer zondagsvrijheid voor iedereen.

In oktober 2017 zwengelden de democraten de discussie aan, met het voorstel om alleen supermarkten voortaan van 13 tot 19 uur open te laten zijn. Het voorstel vond in de raad weinig steun, maar de zondagsdiscussie groeide wel uit tot het grootste verkiezingsthema. Langzamerhand haakten steeds meer fracties aan bij D66 en groeide de steun voor liberalisering van de openingstijden op zondag.

Vrijzinnigheid

Nu, meer dan anderhalf jaar later, is fractievoorzitter Gerben Wijnja apetrots op het bereikte resultaat. “Vanaf 14 juli mogen supermarkten van 12 tot 18 uur open. We hebben er hard voor gewerkt, stevig gedebatteerd en campagne gevoerd”, zegt Wijnja. “Al zijn we de kleinste raadsfractie, D66 is wel bij uitstek de stem van de vrijzinnigheid hier in Kampen. We durven het thema te agenderen en de discussie aan te zwengelen. Ik voel dat als de opdracht van onze kiezers.”

Religieuze regels leg je niet aan elkaar op

D66 vindt als vrijzinnig liberale partij dat mensen zelf hun leven moeten kunnen inrichten. Ook op zondag. Religieuze regels leg je niet aan elkaar op, maar je geeft elkaar de ruimte om ze na te kunnen leven.