Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 september 2016

Vragen over afvalprobleem Wortmanflats

Vrijwilligers bij de schoonmaakactie Wortmanstraat Kampen

De situatie in en om de Wortmanflats is nog steeds zorgelijk. Nog steeds is er sprake van een groot afvalprobleem en de onveiligheid neemt niet af. ook de aanwezigheid van politie wordt nog steeds onvoldoende beleefd of waargenomen.

In 2014 is door Deltawonen en de gemeente Kampen het Wortmanteam in het leven geroepen om de problemen in de Wortmanstraat aan te pakken. In februari 2016 is dit team opgeheven. Echter, de problemen zijn niet opgelost en de bewoners merken geen significante verbetering in hun leefomgeving. De resultaten van het Wortmanteam lijken op papier een succes, maar de bewoners merken er in praktijk niets van. Zeer opvallend is dat de resultaten van het inmiddels opgeheven Wortmanteam niet zijn gedeeld met de bewonerscommissie Wortmanstraat. Om inzage te krijgen dient deze commissie een WOB-verzoek in te dienen.

1. Waarom is de bewonerscommissie niet uitgenodigd op het stadhuis om de resultaten van het Wortmanteam te bespreken?

2. Waarom moet het zover komen dat bewoners een beroep op de WOB moeten doen om aan hun informatie te komen? Acht u deze procedure gepast en wenselijk?

3. Waarom zijn de bewoners niet actief betrokken bij het vinden naar oplossingen voor problemen waar zij dagelijks tegen aan lopen?

4. Aangezien de situatie tot op heden niet significant verbeterd is, welke vervolgstappen zullen er genomen worden om ten eerste de communicatie tussen bewoners, gemeente en Deltawonen te verbeteren en ten tweede om de nog steeds voortdurende problemen op te lossen?