Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 februari 2021

Valentijnstaart in 2021 voor Kamper BOA’s

Valentijnstaart voor Kamper BOAs

Ter gelegenheid van Valentijnsdag ontvingen de BOA’s van de gemeente Kampen een taart uit handen van D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja. Met de inmiddels traditionele Valentijnstaart wil D66 Kampen ditmaal de handhavers van de gemeente Kampen in het zonnetje zetten.

De BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in Kampen handhaven veelal gemeentelijke regels. Naast bijvoorbeeld parkeren, huisvuil en hondenoverlast, kwam daar het afgelopen jaar ook de verschillenden corona maatregelen bij. De gemeentelijke BOA’s werken daarbij nauw samen met het lokale politieteam en ook stadstoezicht. 

Volgens Gerben Wijnja, zijn de BOA’s ongelooflijk belangrijk. Zeker in deze corona periode. ‘De BOA’s verdienen ons respect en waardering. Heel regelmatig krijgen zij gemopper of zelfs erger over zich heen. En door corona zijn de ‘lontjes korter’. En natuurlijk vindt niemand het leuk als hij of zij door een BOA terecht wordt gewezen en soms zelfs een bekeuring krijgt. Maar door hun werk blijft de gemeente op orde en gezond. Ik vind het belangrijk om die waardering vandaag te laten zien.’

In het corona nieuws van het afgelopen jaar zijn BOA’s veel bekender geworden. Het D66-raadslid is daar blij mee: ‘Ik denk dat veel mensen niet wisten hoe belangrijk deze mensen zijn. Goed dat zij én hun werk eens meer in de schijnwerpers staan.’   

Met de jaarlijkse Valentijnstaart wil de lokale afdeling van D66 telkens een groep mensen in het zonnetje zetten die iets bijzonders hebben betekend voor Kampen. Zo kregen eerder Weg van Kunst en het Samenwerkingsverband Brunnepe deze Valentijnsverrassing.