Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed onderwijs

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen.

Eerlijke kansen voor iedereen