Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kampen 2030

“Het kan niet, er is geen geld voor, de projectontwikkelaars willen niet, er is weerstand vanuit de samenleving”: dat horen we veel te vaak in de raad van Kampen. Veel mooie ideeën verliezen hun pracht en hun kracht omdat de raad als het erop aan komt toch niet weet vast te houden aan eerder gekozen uitgangspunten. Omdat we de oren laten hangen naar projectontwikkelaars, ondernemers niet voor het hoofd willen stoten, omdat we liever op de korte termijn en de vierkante meter sturen in plaats van vooruitkijken en de nek uit durven steken. Dat hebben we gezien aan de Bovenhaven- straat, bij Bolwerk Buitenwacht, bij het verkeerscirculatieplan en de herbestemming van panden. Het resultaat is halve maatregelen, te lage kwaliteit, gebrek aan visie en een stad die maar niet vooruitkomt.

D66 vindt het tijd om te veranderen. De gemeente Kampen moet een visie ontwikkelen en een lang- jarig investeringsprogramma met ambitie waarvan iedereen - inwoners, bezoekers en ondernemers - kan profiteren. Die visie en dat programma komen wat D66 betreft samen in een masterplan: Kampen 2030. Het is een of tien- of vijftienjarenprogramma dat samenhang kent, past bij de trends van de toekomst, en dat de stad verder brengt als een echte moderne stad

We beperken ons niet tot een raadsperiode van vier jaar