Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen en duurzaam

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. D66 wil een klimaatneutrale gemeente. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij het scheiden aan de bron, bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen. Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet aantasten.

Toekomstvaste keuzes