Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financieel gezond

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Maar als democraten die transparantie belangrijk vinden om het bestuur controleerbaar en afrekenbaar te maken, willen wij verder gaan. Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van ‘burgervriendelijke’ begrotingen (zonder jargon, met overzichtelijke bedragen), een openbaar subsidieregister. Daarnaast wil D66 dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) moeten kostendekkend zijn.

Geen schulden doorschuiven naar volgende generaties