Steun ons en help Nederland vooruit

Kampen 2030

D66 zet in op een visie voor de langere termijn

Levendige stad

Kampen mag best wat levendiger worden

Goed onderwijs

Een verscheidenheid aan onderwijs betekent keuzevrijheid

Groen en duurzaam

Onze keuzes zijn toekomstvast

Moderne economie

Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken

Vrijheid voor iedereen

Wij staan achter het recht van elk mens om zijn of haar leven in te richting naar zijn of haar levensovertuiging

Goede zorg

D66 is niet bang om te hervormen, en ziet kansen om een beter sociaal beleid vorm te geven dat uitgaat van de eigen kracht van mensen

Iedereen doet mee

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. Mensen met een bijstandsuitkering en werkloze jongeren moeten de kans krijgen om een opleiding te volgen, om werkervaring op te doen of om een onderneming te starten

Besturen met inwoners

Inwoners moeten zo vroeg mogelijk inspraak krijgen in het besluitvormingsproces. Een participatieverordening kan de invloed van inwoners vergroten. De gemeente komt samen met inwoners en ondernemers gezamenlijk tot breed gedragen plannen en voert deze uit

Financieel gezond

D66 wil geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Het financiƫle beleid van de gemeente moet dan ook eerlijk, verantwoordelijk en realistisch zijn