Steun ons en help Nederland vooruit

Meer over moderne economie…

Een aantal speerpunten voor de komende vier jaar bij het thema moderne economie:

  • D66 zal haar initiatiefvoorstel uit 2017 om supermarkten de ruimte te geven hun winkels op zondag te openen, opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad.
  • D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.
  • D66 wil in Kampen een programma dat mensen hulp biedt bij het starten van een onderneming.
  • D66 wil dat de gemeente stimuleert dat leegstaande gemeentelijke panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups.
  • De nieuwe Omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren.
  • D66 wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is.

Download ons verkiezingsprogramma voor het hele verhaal over een moderne economie in Kampen (hoofdstuk 6).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018