Steun ons en help Nederland vooruit

Meer over Kampen 2030…

Kampen 2030:

  • Ambitie kost natuurlijk geld, geld dat er nu niet in een keer is, maar dat we wel in de toekomst kunnen vinden. De nationale overheid wordt rijker en de gemeenten profiteren daarvan. Dat geldt ook voor Kampen. Een langetermijnplanning is nodig en tegelijk zullen we elke raadsperiode moeten kijken welk investeringen opgepakt kunnen worden en welke uitgesteld. Visies en plannen die we willen uitrollen op diverse plekken in de stad kunnen we in dit masterplan een plek geven. En gaandeweg kan het plan natuurlijk ook qua gedaante veranderen of aangepast worden. Want in 2018 kunnen we niet een blauwdruk voor 2030 neerleggen. Dat zou onrealistisch zijn.
  • Een investeringsagenda voor Brunnepe, de integrale visie Bovenhaven, herlocatie van Lyempf, een bevaarbare Burgel, een verdiepte Europa-allee, duurzaam openbaar vervoer, de ombouw van de Koekoekspolder als gecombineerd gebied voor wonen en werken, de aanpak van het verkeer rond de stadsbrug, versterking van de binnenstad…. Veel van onze ideeën zijn breed gedragen en andere partijen kunnen er een plek in vinden. Het geeft richting en ambitie aan de stad.

Download ons verkiezingsprogramma voor ons hele verhaal over Kampen 2030.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018