Steun ons en help Nederland vooruit

Meer over groen en duurzaam…

Speerpunten voor de komende vier jaar bij het thema groen en duurzaam:

  • Het duurzaam opwekken van energie via aardwarmte en zonnepanelen (zowel in het buitengebied als in de stad) neemt een prominente plaats in de D66-agenda in.
  • Versteende wijken zoals Brunnepe en de Oranjewijk verdienen meer groen.
  • D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.
  • D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid.
  • D66 wil scholen duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken.
  • Nieuwe gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen.

Download ons verkiezingsprogramma voor het hele verhaal over een groen en duurzaam Kampen (hoofdstuk 6).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018