Steun ons en help Nederland vooruit

Meer over financieel gezond…

Financieel gezond, onze uitgangspunten voor de komende periode:

  • De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld is belangrijk. Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie.
  • De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen.
  • De inning van hondenbelasting is relatief kostbaar. Dat geldt ook voor de handhaving ervan. D66 streeft naar de afschaffing van de hondenbelasting.
  • D66 wil gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen.

Meer weten? Download ons verkiezingsprogramma

Laatst gewijzigd op 22 november 2018