Steun ons en help Nederland vooruit

Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten ontwikkelen

Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.1.350 kinderen in Kampen groeien op in een gezin dat armoede kent. D66 wil dat het armoedebeleid gericht beleid ontwikkelt op deze kwetsbare groep door de aanbevelingen van de Kinderombudsman over te nemen.

De gemeente moet specifiek aandacht voor LHBTI-jongeren hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018