Steun ons en help Nederland vooruit

D66 wil laaggeletterdheid in Kampen aanpakken

D66 wil een actief beleid op laaggeletterdheid. Niet alleen is het inkomen van laaggeletterden lager, ze zijn ook vaker werkloos en leven vaker in armoede. Ook is hun levensverwachting lager en hebben ze vaker gezondheidsproblemen. De gemeente Kampen moet inzetten in het vinden van laaggeletterden en faciliteiten bieden om geletterdheid te verbeteren. De aanpak laaggeletterdheid dient een verbindend thema te zijn in het sociaal domein (taaltoets bij zorg, werk etc.)

De gemeente heeft ook de verantwoordelijk dat alle informatie van de gemeente begrijpelijk is voor inwoners die minder taalvaardig zijn. Alle communicatie van de gemeente met inwoners zal geschreven zijn in begrijpelijke taal (taalniveau B1).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018