Steun ons en help Nederland vooruit

D66 wil dat de gemeente niet meer uitgeeft dan er binnenkomt

D66 wil dat de gemeente ieder jaar een duurzame begroting opstelt. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.

Aan speculeren met het aan- en verkopen van grond moet een einde komen. Toekomstige opbrengsten zijn in het verleden vaak te rooskleuring voorgesteld en gemeenten hebben daardoor te grote risico’s genomen. Grondpolitiek draait om regie over waar die grond voor gebruikt wordt en niet om het maken van winst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018