Steun ons en help Nederland vooruit

D66 wil dat de gemeente de inwoners actiever betrekt bij besluiten

D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeente, door ruimte en randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als inwoners de groenvoorziening in hun buurt beter kunnen onderhouden dan de gemeente. Niet alleen op buurtniveau moet de gemeente samen optrekken met inwoners, ook bij andere beleidsterreinen. Nu wordt inspraak vaak gezien als iets lastigs en wordt het soms zelfs vergeten. Denk bijvoorbeeld aan het beleid rond het sociaal domein. De gemeente moet betrokkenen als ouderen, mantelzorgers en anderen actief uitnodigen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018