Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 oktober 2018

Proef op de zondag

Proef met supermarkten

Gaan we het nu weer over die zondag hebben? Ja helaas wel. Na meer dan een jaar debat, gemeenteraadsverkiezingen en een nieuwe coalitie, heeft de politiek nog steeds geen besluit genomen over de opening van supermarkten op zondag. De coalitiepartijen willen eerst opnieuw een brede maatschappelijke discussie. Weer nog negen maanden in gesprek om pas in de zomer een besluit te nemen.

Ik vind dat veel te lang duren. De inwoners van Kampen hebben ons als gemeenteraadsleden gekozen om beslissingen te nemen. Beslissingen zijn soms moeilijk, maar blijven dralen is slecht voor het vertrouwen in de politiek en het bestuur van Kampen.

Kampen is geen eiland

Weer negen maanden uitstel is ook slecht voor ondernemers. December is de belangrijkste maand van het jaar voor supermarkten. Terwijl in bijna alle buurgemeenten supermarkten ook op zondag open zijn, moeten Kamper winkeliers hun zaak verplicht sluiten. Dat kost hun omzet en inkomsten. Zo zadelen we ondernemers op met de kosten van de Kamper besluiteloosheid.

Maar het coalitieakkoord van CU, GBK, CDA en Groenlinks is duidelijk: eerst nog weer praten met de samenleving, dan pas verder nadenken. Niet ons idee, maar met deze coalitieafspraken zullen we moeten dealen.

Samen met VVD en PvdA heeft D66 daarom het initiatief genomen om dit dralen te doorbreken. Deze maand komen wij met het voorstel voor een experimentele opening van supermarkten op zondagmiddag in december. Na de proef in december evalueren we hoe de openstelling is verlopen en voeren we het gesprek met de gehele Kamper samenleving. Met die inzichten nemen we dan als raad uiterlijk dit voorjaar een definitief besluit.

Zo komen we ondernemers tegemoet, laten we de Kamper samenleving zien dat we serieus nadenken over verandering, maar doen we ook recht aan de diversiteit in onze gemeente. Hiermee nemen we niet alleen een goed besluit, maar dragen we bij aan inzicht en begrip voor de verschillende standpunten.

Het is niet ons ideale voorstel, maar wel een handreiking om de zaak in beweging te zetten en we komen tegemoet aan de wens van de coalitiepartijen voor een breed maatschappelijk gesprek.

Het laat ook zien hoe wij als D66 politiek willen bedrijven; ook in de gemeenteraad van Kampen. Radicaal in onze overtuiging: vertrouwen in de eigen kracht van mensen; geef onze inwoners en ondernemers de vrijheid om zelf te bepalen wat ze op zondag doen. Maar altijd op zoek naar samenwerking zodat we ook vooruit komen. Want wat D66 betreft is het nu tijd voor een besluit over de supermarkten op zondag zodat we onze energie kunnen besteden aan andere zaken die belangrijk zijn voor Kampen.

(Raadspraat 16 oktober 2018)