Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Kampen

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is Gerben Wijnja gekozen. Hij vertegenwoordigt D66 in de raad van Kampen.

Als ook in de nieuwe raadsperiode weer burgercommissieleden aan de slag mogen, zullen Kyra Selles en Eliza Nauta -de nummers 2 en 3 van de kandidatenlijst- samen met Gerben Wijnja de D66-fractie vormen.

Gerben Wijnja

Gerben Wijnja

Fractievoorzitter

Kyra Selles

Kyra Selles

Lid steunfractie Kampen en kandidaat D66 Overijssel

Eliza Nauta

Eliza Nauta

lid steunfractie