Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 maart 2016

Ombudsman sociaal domein kan snel aan werk

Na een lang proces zijn de afspraken over een te benoemen ombudsman sociaal domein nu bijna rond. In juli 2014 kwam D66 met het voorstel tot het benoemen van een ombudsman. Ons voorstel kreeg brede steun in de raad. Wij hebben in deze periode, met succes, getracht de ombudsman ook de juiste taken en bevoegdheden te geven.

Er is veel anders geworden in het sociaal domein, omdat de gemeente vele taken overnam. De ombudsman sociaal domein moet natuurlijk bovenal de burgers met problemen helpen die zijn ontstaan. Tijdige hulp en advies is de inzet waar wij, en de raad, voor kiezen.

D66 heeft aangegeven dat de onafhankelijkheid van de ombudsman gewaarborgd moet worden. Dit is belangrijk om de belangen van de burgers die vragen hebben goed te behartigen. Aanvullend kan een onafhankelijke ombudsman ook eerlijk adviseren aan de raad en het college wanneer daar vraag naar is.

D66 is blij met de komst van deze ombudsman sociaal domein en hoopt dat deze spoedig aan het werk kan gaan.