Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2020

Nieuwe megakerk in IJsselmuiden slecht voor dorp

Gerben WIjnja

Midden in IJsselmuiden, op de plek waar eerst een tuincentrum en een manege stond, ontstaat een nieuwe wijkje: het Sonnenbergkwartier. Een mooie nieuwe wijk die IJsselmuiden een impuls zou kunnen geven. Maar hoewel er grote behoefte is aan woningen in IJsselmuiden komen er amper huizen, maar verrijst er een nieuwe megakerk met daaromheen parkeerplaatsen.

D66 is tegen de bouw van een megakerk in het Sonnenbergkwartier want dat is slecht voor IJsselmuiden, slecht voor de gemeentefinanciën en past niet in een zorgvuldig bestuur.

Laten we beginnen met de onzorgvuldige manier waarop dit plan tot stand is gekomen. Want dat is vooral mistig. De afgelopen tien jaar lijken wethouders in gesprek met de betrokken kerkgemeenschap, tal van toezeggingen te hebben gedaan over de bouw van de megakerk. Maar er staat zo goed als niks op papier. Tot twee weken geleden is de raad nooit of amper betrokken geweest. Zo kun je geen belangrijke beslissingen voor IJsselmuiden nemen.

Slecht voor IJsselmuiden

Met de bouw van de megakerk met bijbehorend parkeerterrein ligt een groot gebied in IJsselmuiden er straks zes dagen van de week verlaten bij. Dat terwijl er in het dorp grote behoefte is aan woningen voor bijvoorbeeld ouderen die graag in het centrum van IJsselmuiden willen wonen. Deze plek is ideaal voor woningbouw en er zijn veel betere locaties voor een nieuw kerkgebouw.

Ten slotte is de megakerk slecht voor de financiën van onze armlastige gemeente. Woningbouw zal de gemeente aanzienlijk meer opleveren. En dat zijn welkome inkomsten in tijden dat we door de tekorten in de zorg moeten bezuinigen en belastingen verhogen.

Wij zijn als D66 tegen de bouw van deze megakerk midden in IJsselmuiden. Het is slecht voor IJsselmuiden, kost veel geld en druist in tegen de manier waarop een gemeente bestuurd zou moeten worden.

Samen met de VVD en Groenlinks hebben we tijdens de laatste raadsvergadering een motie ingediend om dit te stoppen. Die kreeg nog geen steun.

Onherstelbare schade voorkomen

Maar de race is nog niet gelopen. Er ligt inmiddels een intentieovereenkomst voor de verkoop van de grond aan de Hersteld Hervormde Gemeente. Nu moeten de plannen worden uitgewerkt en kunnen IJsselmuidenaar ook van zich laten horen. 

Laat de kerkgemeenschap nog eens goed nadenken of ze echt wel deze mooie, voor het IJsselmuiden zo belangrijke plek in de kern van het dorp willen gaan gebruiken, terwijl er betere opties zijn die de gelovigen ook nog minder zullen gaan kosten. 

En aan de andere fracties in de raad vragen wij om nog eens goed na te denken als men straks de definitieve beslissing neemt of dit nu echt het beste is voor IJsselmuiden.

Bron: Raadspraat 27 december 2109