Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

Nieuwe coalitie kruipt weg voor moeilijke vragen

Gerben WIjnja

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart zagen we forse winst voor GroenLinks en GBK. Tegen de landelijke trend in wist ook D66 Kampen meer kiezers voor zich te winnen. En voor het eerst in de geschiedenis verloren de confessionele partijen de meerderheid in de gemeenteraad van Kampen.

En hoewel het landelijke sentiment ook in Kampen bepalend was, draaide de campagne om echt lokale vraagstukken: hoe zorgen we voor een levendige historische stad, hoe pakken we armoede aan, en vooral zondagsvrijheid.
Afgelopen week presenteerden GBK, Groenlinks, CDA en de Christenunie hun wethouders en het coalitieakkoord.

Dat rechtvaardigt de vraag of dit coalitieakkoord een passend antwoord is op de verkiezingen.
Volgens D66 maar gedeeltelijk. Want deze nieuwe coalitie lijkt grote kwesties te laten liggen. En dat is slecht voor Kampen.

Leve de Verduurzaming
Er is één belangrijk doel dat de nieuwe collegepartijen verenigt: Kampen klaar maken voor de energietransitie. Nieuwe energie heet het akkoord dan ook. Die nieuwe energie is ons uit het hart gegrepen, want verduurzaming is iets waar D66 al meer dan vijftig jaar voor pleit.
Maar met de steeds zichtbaarder en voelbaarder klimaatverandering, het akkoord van Parijs maar ook de groene ambities van het huidige kabinet, is verduurzaming gemeengoed geworden. Van links tot rechts zijn partijen het erover eens dat het gemeentebestuur dit dringend moeten oppakken. Het doel van verduurzaming verdeelt daarmee amper de Kamper politiek.

Maar Zondagskramp blijft
Maar bij het belangrijke gedeelde doel van verduurzaming lijkt de nieuwe coalitie te blijven steken. Men heeft vooral opgeschreven waar ze het over eens zijn. De verkiezingsvragen waarover deze partijen van mening verschillen, blijven onbeantwoord en worden vooruit geschoven.
Het treffendste is de zondag. Die blijft voorlopig op slot. Dit ondanks de roep van inwoners die zelf willen beslissen hoe zij hun zondag inrichten. Dit college van christelijke en niet-christelijke partijen had met een oplossing kunnen komen die tegemoet komt aan de diversiteit van Kampen. Nu gaan we weer jaren steggelen.
Die energie hadden we kunnen steken in de zaken die nu blijven liggen: de stad, IJsselmuiden en de kernen klaar maken voor de komende twintig jaar. Door bijvoorbeeld te investeren in Brunnepe en te komen tot een echte stadsentree bij de Bovenhaven.

Besturen is doorpakken en vooruitzien. Dit bestuur lijkt nog niet verder te komen dan de grootste gemene deler en schuift andere belangrijke vragen uit de Kamper samenleving voor zich uit.

D66 zal de komende jaren deze vragen blijven aanjagen. Maak Kampen levendiger, zondagsvrijheid en durf door te pakken.

Origineel gepubliceerd als ‘Raadspraat’ in weekblad De Brug