Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 juli 2020

“Never waste a good crisis”

Edward Boon burgerraadslid D66 Kampen

De corona-crisis heeft veel mensen diep geraakt, op verschillende fronten. Ook in onze gemeente is dat het geval. Er heeft veel persoonlijk leed plaatsgevonden en de effecten daarvan zullen helaas in veel gevallen nog lang voelbaar blijven. Daar moeten we als gemeente oog voor houden en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ondersteunen of proberen de gevolgen de verzachten. 

De quote “never waste a good crisis” wordt toegeschreven aan Winston Churchill. Hij zou dit naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog hebben uitgesproken. Of dat echt gebeurd is, is maar de vraag. De gedachte van deze uitspraak is volgende D66 Kampen wel een goede. Naast alle vreselijke gevolgen van de corona-crisis hebben we ook enkele effecten gezien die we als positief kunnen benoemen.

Zo ontstond er meer saamhorigheid in onze samenleving. Mensen keken meer dan ooit om naar hun familie en buren of ze hen konden helpen. Ondernemers kwamen met verrassende alternatieve producten en diensten. Verenigingen wisten op een andere wijze hun leden of andere inwoners bij te staan of met elkaar te verbinden. Creativiteit en improvisatie ging in vele gevallen voor op langdurige en bureaucratische besluitvormingsprocessen. Dit laatste zagen we zeker ook binnen onze gemeentelijke organisatie, wat volgens onze fractie een compliment verdiend. 

Nu de beperkende maatregelen van de corona-crisis versoepeld worden, wil “Never waste a good crisis” de D66-fractie juist die positieve effecten behouden. Meer vrijheid, meer creativiteit en meer verbinding. We hebben een onze ideeën hiervoor opgeschreven in een notitie voor de herstart van onze gemeente die we ‘Kampen beter maken’ hebben genoemd. Onze ideeën zijn bijvoorbeeld; meer ruimte creëren voor stadsstranden, pop-up horeca in de binnenstad realiseren, moderne hagenpreken in het stadspark ondersteunen en de Bovenkerk als tijdelijk universeel verenigingsgebouw initiëren. Een eerste mooie stap is al gezet met de ParkLounge naast het stadspark. 

Onze notitie hebben we aangeboden aan het college en de gemeenteraad met de oproep om deze ideeën aan te vullen en met elkaar vooral goede ideeën uit te gaan voeren. In onze gemeente zien en horen we ook veel andere goede ideeën. We roepen u als inwoner ook op uw ideeën te delen of uit te gaan voeren. “Allen samen krijgen we corona onder controle” was de kreet in de afgelopen maanden. “Samen Kampen beter maken” is volgens onze fractie het perspectief voor de komende maanden. Daar zet onze fractie zich graag voor in.

Raadspraat “De Brug” 15 juli 2020