Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 oktober 2018

Kampen neemt stap naar echt Stadsstrand

Jongvee

Komend voorjaar kunnen Kampenaren definitief genieten van een IJsselstrand. Donderdag besloot de gemeenteraad van Kampen het strandje naast de Stadsbrug beter toegankelijk te maken. Voor de veehouder die nu de grond pacht, zoekt de gemeente een alternatief.

De afgelopen jaren werd het strandje naast de Stadsbrug populair bij Kampenaren. Echter de eigenaar van het land – de gemeente Kampen- verpacht het land aan een boer die er zijn jongvee laat grazen. Strandbezoek werd oogluikend toegelaten. Dat leverde regelmatig overlast op voor de boer, maar leidde ook tot zorgen over de veiligheid van bezoekers. Zo stelde de VVD afgelopen zomer vragen over een loslopende stier.

Aan de onduidelijke situatie moest een einde komen, vonden de fracties van D66 en VVD. Volgens hen zou een stadsstrand een aanwinst zijn voor de stad. Zij kwamen in een motie met de opdracht aan het college om volgend voorjaar het IJsselstrandje veilig toegankelijk te maken. De motie mede ingediend door de Pvda, werd uiteindelijk overgenomen door het college.

‘Daar zijn we blij mee’, zegt D66-fractievoorzitter Gerben Wijnja. ‘Wij zouden graag een echt strand willen hebben. We zien dat er veel partijen warm lopen om daar nu werk van te gaan maken.’

De beide fracties zien het als een eerste stap. Uiteindelijk zouden ze graag zien dat het strandje wordt betrokken bij de plannen voor een nieuw waterfront bij station Kampen.

Mede-initiatiefnemer, VVD-raadslid Harry Bruins, vindt dat een strandje geweldig past bij het nautische karakter van Kampen. ‘Dat is is toch prachtig: In het zonnetje liggen en genieten van het mooie stadsfront van Kampen.’ ‘Kampen aan zee’, voegt Wijnja er glimlachend aan toe.

Bruins (zelf agrarisch ondernemer) onderstreept dat het belangrijk is dat de boer die nu het land pacht, een andere plek kan krijgen om zijn vee te weiden.

Zwemmen blijft voorlopig verboden. Volgens Rijkswaterstaat is dat onveilig.