Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 februari 2018

Gerben Wijnja over het verkiezingsprogramma voor 21 maart

Gerben WIjnja

Ik ben altijd trots om te kunnen vertellen dat ik uit Kampen kom. Kampen is een prachtige historische stad waar de maat der dingen klopt. Maar ik denk dat Kampen nog veel mooier kan: een levende, moderne historische stad voor iedereen.

Een stad waar diversiteit tot zijn recht komt, waar iedereen zich vrij voelt het eigen leven in te vullen. Een duurzame, groene gemeente. Ik wil dat iedereen-net als ik- trots op Kampen kan zijn. Ons programma laat zien hoe de nieuwe gemeenteraadsfractie van D66 Kampen dat wil bereiken.

Klik hier om ons verkiezingsprogramma te downloaden…

Zo wil D66 een investeringsprogramma Kampen 2030 waarin we alle goede ideeën die er in Kampen zijn over de ontwikkeling van de stad nu eens concreet gaan inplannen. Veel van onze ideeën en ook van andere partijen kunnen er een plek in vinden. Het geeft richting en ambitie aan de stad. Een investeringsagenda voor Brunnepe, de integrale visie Bovenhaven, een bevaarbare Burgel, de ombouw van de Koekoekspolder als gecombineerd gebied voor wonen en werken, de aanpak van het verkeer rond de stadsbrug, versterking van de binnenstad….

Kampen mag ook wel wat levendiger. We willen meer ruimte voor evenementen (ook op zondag). Een veilig stadsstrand. Er moet plek komen om de IJsselkogge te exposeren als echte publiekstrekker voor toeristen. D66 vindt dat iedereen zelf moet kunnen bepalen wat je op zondag doet. Zo mogen supermarkten voortaan op zondagmiddag open. En D66 wil het beste onderwijs. Wij willen meer investeren in goede duurzame schoolgebouwen.

Goed wonen, goed werk, goed onderwijs. D66 krijgt het voor elkaar.