Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 februari 2018

D66 presenteert checklist burgerparticipatie

In de afgelopen maanden hebben burgers regelmatig geklaagd over de wijze waarop de gemeente Kampen met hen omging. Zo presenteerde de gemeente onlangs een zelfbedacht plan voor een parkeerdek bij het project Bolwerk Buitenwacht. Daarmee werden de omwonenden voor de tweede keer in korte tijd de gordijnen in gejaagd.

Dat mag niet gebeuren en daarom komt D66-fractievoorzitter Pascal Jacobs komende donderdag met een motie. “Kampen moet uitblinken in de omgang met burgers.” “Het is hoog tijd dat de gemeente Kampen aan zijn inwoners durft te laten zien wel degelijk in staat te zijn van burgerparticipatie een succes te maken”, stelt Jacobs. “De gemeente moet bij een vijftal voorbeeldprojecten bereid zijn te willen uitblinken in de omgang met burgers en te willen leren van de ervaringen die daarbij worden opgedaan. Het hanteren van een checklist burgerparticipatie als een soort van gedragscode bij de omgang met burgers, kan daarbij heel handig zijn.”

Marktkooplieden moesten begin dit jaar een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur om inzicht te krijgen in de rekenwijze voor de marktgelden. Vorig jaar ontstond de nodige commotie bij het participatieproject dat zich richtte op de inrichting van het Groene Hart. Een aantal hierbij betrokken maatschappelijke organisaties voelde zich niet serieus genomen of vonden dat ze aan het lijntje werden gehouden. Ook werd de gemeente beschuldigd van geheimzinnigdoenerij. D66 begrijpt deze kritiek vanuit de inwoners van Kampen. De fractie betreurt het dat de gemeente onnodig veel fouten maakt in de omgang met burgers bij de vorming en uitvoering van beleid. Ze vindt het begrijpelijk dat veel bewonersorganisaties zich afvragen waarom ze nog langer zoveel tijd en moeite stoppen in overleg met de gemeente. “Toch is het van groot belang voor de gemeente dat burgers in gesprek blijven met de gemeente”, vindt Jacobs. De tijden dat de gemeente zelf wel uitmaakte wat er te gebeuren staat in de gemeente is allang voorbij. We zullen toch echt samen met onze inwoners wat van deze gemeente moeten maken. De gemeente Kampen zal daarom het vertrouwen van de burger moeten herwinnen.”

Het herwinnen van dat vertrouwen kan volgens D66 door ambitie te durven laten zien, door op een gestructureerde wijze aan burgerparticipatie te werken, door fouten tijdig, open en transparant toe te geven en door de nadrukkelijke wens te uiten om van die fouten te leren. “Niemand vindt het erg dat een gemeente fouten maakt,” zegt Jacobs, “zolang de gemeente die fouten maar durft te erkennen en bereid is ervan te leren. Door een aantal voorbeeldprojecten te benoemen geef je aan als gemeente dat je jezelf toch een beetje de maat durft te nemen. Het hanteren van zo’n checklist burgerparticipatie kan daar zeker bij helpen.