Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juni 2016

D66 neemt afstand van onverdraagzame SGP-uiting

Pascal Jacobs

Gisteren verklaarde SGP-fractievoorzitter Klaas van den Bosch in de gemeenteraad van Kampen het volgende bij het agendapunt over de nieuwe huisvesting van de moskee aan het Bolwerk te Kampen: “De SGP-fractie zal voor dit voorstel stemmen, vanuit onze verantwoordelijkheid als overheid om de waarden van onze democratische rechtstaat uit te dragen. Dit neemt niet weg dat de Islam heel ver afstaat van de Bijbelse boodschap. Wij staan voor een samenleving gebaseerd op Bijbelse waarden en normen.  In die zin betreurt de SGP-fractie het dat verhuizing van de moskee vanwege groei noodzakelijk is.”

Respect

Deze uiting heeft vele mensen in en om de raad diep geraakt. In een latere verklaring zegt de SGP-fractie niet te hebben willen polariseren. Ook stelt de fractie de democratische rechtstaat te respecteren. Ik ben blij dat de SGP de democratische rechtstaat zegt te respecteren. De SGP-fractie maakt daar ook gebruik van met deze stemverklaring rond de vestiging van een nieuwe moskee aan het Bolwerk. Wat D66 betreft heeft de SGP het recht om alles te zeggen, dus ook dat zij de Moslimgemeenschap liever geen groei toewensen. Die mening is in mijn ogen niet zozeer discriminerend maar toont vooral dat de SGP zijn radicale kleren nog niet heeft afgeworpen. Het is een teken van jaloersheid en verregaande onverdraagzaamheid. In de Gemeenteraad van Kampen heb ik namens D66 nadrukkelijk afstand genomen van deze woorden omdat ik vind dat deze een onmiddellijk weerwoord verdienen, zeker als zulke uitspraken in ons lokale huis van de democratie worden gebezigd. Deze boodschap van de SGP is volgens mij een uiting van ‘bijbelse’ onverdraagzaamheid die niet past in de geest, de betekenis en de waarde van deze heilige schrift. Wellicht beoogt de SGP met deze uitspraken inderdaad niet te polariseren, zoals fractievoorzitter Klaas van den Bosch nu haastig aangeeft, in de praktijk is dit natuurlijk weldegelijk het geval. Als volksvertegenwoordigers voeden wij immers voor een belangrijk deel de publieke opinie. Niet- of andersgelovigen zullen zich erdoor weggezet voelen, alsof zij niet welkom zijn in ‘Christelijk Kampen’. Mocht dat het geval zijn, dan wil ik hierbij als politiek vertegenwoordiger van onze democratische, Kamper samenleving aangeven dat iedere inwoner ons even lief is, ongeacht geloof, ras of geaardheid. Via Twitter heb ik gisteravond aangegeven dat D66 elke geloofsgemeenschap volle zalen en veel verdraagzaamheid toewenst. Dit wensen wij ook de SGP Kampen toe. Wie weet leidt dat extra stukje verdraagzaamheid er zelfs toe dat de gereformeerde kerken dan weer vol in plaats van leegstromen.

Pascal Jacobs
Fractievoorzitter D66 Kampen.