Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

D66 komt met initiatiefvoorstel zondagsopening

Dit jaar zullen alle winkels in Kampen op de dag voor Kerst en op oudejaarsdag gesloten zijn omdat die dagen op een zondag vallen. Dit terwijl veel Kampenaren graag hun kerstinkopen zouden doen of verse oliebollen willen kopen op oudejaarsdag.

Dit heeft geleid tot een brede roep om verruiming van de zondagsopening. Niet alleen consumenten ook de detailhandel vraagt lokaal en nationaal om verruiming.

Het college (CDA, CU, VVD en SGP) is echter niet bereid de winkeltijden aan te passen. D66 Kampen wil supermarkten wel de mogelijkheid geven zondagmiddag open te zijn en komt daarom met een initiatiefvoorstel.

Op dit ogenblik moeten alle winkels in Kampen op zondag hun deuren gesloten houden. Landelijk onderzoek laat echter zien dat het maatschappelijk draagvlak voor winkelopening op zondag toeneemt. Ook in traditioneel christelijke gemeentes. In gemeentes zonder zondagsopening zou slechts 21 procent van de inwoners problemen hebben met eventuele winkelopening op zondag. Ook in Kampen lijkt er een duidelijke vraag te zijn naar verruiming van de winkeltijden gezien de discussies online en in de lokale media. Daartegenover staat een groep die vanuit religieuze overweging tegen zondagsopstelling is.

Zondagsvrijheid

Het initiatiefvoorstel van D66 wil tegemoetkomen aan de grote groep burgers en ondernemers die verruiming van de zondagsopeningstijden willen, maar daarbij waarborgen dat de zondagse kerkgang onbelemmerd kan plaatsvinden. Volgens de initiatiefnemer Gerben Wijnja van de D66-fractie kunnen we de vraag om verruiming niet negeren. “Laten we de diversiteit in Kampen erkennen. Veel mensen in Kampen hechten aan de kerkgang op zondag, anderen niet. Dat hoeft elkaar niet te bijten.” aldus Wijnja. “Dit is geen voorstel voor een algemene koopzondag, maar enkel een beperkte verruiming voor een beperkte groep winkels.”

Wat D66 betreft zouden alleen supermarkten en andere winkels die levensmiddelen verkopen voortaan van 13 tot 19 uur hun winkels mogen openen. Door deze beperkte verruiming zal eventuele hinder voor kerkgangers tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Naar verwachting is een verruiming goed voor de lokale werkgelegenheid. Kampenaren die nu op zondag boodschappen gaan doen in een buurgemeente kunnen straks in hun eigen gemeente terecht.

Nu het college niet bereid is de winkeltijdenverordening aan te passen, zag D66 geen andere mogelijkheid dan om zelf het initiatief te nemen. Het voorstel zal eerst in de raadscommissie Bestuur en Middelen op 18 oktober besproken worden. Stemming in de raad vindt plaats op 2 november.