Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 maart 2018

D66 Kampen pleit voor durf, diversiteit en openheid

Op 29 maart is Gerben Wijnja geïnstalleerd als een van de 31 leden van de gemeenteraad in Kampen. In de vergadering hield hij een pleidooi voor durf, diversiteit en openheid. Dat is in elk geval waar D66 zich voor zal inzetten, met dank aan iedereen die 21 maart op D66 heeft gestemd.

Allereerst feliciteerde de kersverse fractievoorzitter de partijen die als winnaars bij de verkiezingen uit de bus zijn gekomen, met name GroenLinks en GBK. Hij dankte ook alle inwoners die hun stem op D66 hebben uitgebracht. Ondanks de groei van het aantal stemmen is het helaas niet gelukt een tweede zetel in de wacht te slepen, maar de inzet van D66 zal daar de komende vier jaar niet minder om zijn.

De verkiezingsuitslag geeft volgens Gerben een duidelijke richting aan: de confessionele meerderheid verdwenen, en de diversiteit in de gemeente is zichtbaarder geworden. Hij pleitte daarom voor een zo open mogelijk akkoord. Daarin zou ruimte moeten zijn voor de inbreng van andere partijen, en ook voor het meer en beter betrekken van de inwoners bij de besluitvorming.

D66 is blij dat alle partijen hebben gekozen voor openheid in het proces van collegevorming, en Gerben ziet uit naar de openbare bespreking van het verslag van de informateur.

Download hier de tekst van de bijdrage van Gerben Wijnja.