Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 maart 2021

D66 durft keuzes te maken, maar neemt ook verantwoordelijkheid

Wybren en Gerben op de fiets

Gesprek tussen Gerben Wijnja (fractievoorzitter D66 Kampen) en Wybren Bakker (kandidaat Tweede Kamerlid D66)

Wybren, jij bent nu fractievoorzitter voor D66 Overijssel. Waarom wil je naar Den Haag?

Ik vind dat we het oosten meer stem moeten geven. Het economische zwaartepunt van het land is onze kant opgeschoven, maar we zijn in Den Haag nog ondervertegenwoordigd. 

Ik vind zelf de coronacrisis hét moment om de vraag te stellen wat voor een land we na deze crisis willen zijn.

Zeker! Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 durft keuzes te maken, maar ook verantwoordelijkheid te nemen. Een keuze voor D66 betekent ook echt invloed hebben op beleid.

Wat betekent dat voor Kampen?

Je ziet dat het in de gemeente Kampen steeds moeilijker is om een huis te vinden. We willen zo snel mogelijk in Nederland een miljoen betaalbare en energiezuinige huizen bouwen. Maar wel op zo’n manier dat we de kwaliteit van onze regio behouden. 

We moeten de klimaatcrisis aanpakken en de regio klimaatbestendig maken. Dat is niet gemakkelijk. Ik begrijp de weerstand. Laten we kijken hoe we mensen tegemoet kunnen komen: hoe kunnen mensen meepraten en profiteren van een nieuwe groene economie.

En onderwijs?

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. We moeten leraren beter waarderen en betalen. Brede brugklassen zodat kinderen beter de opleiding kunnen kiezen die bij hen past. En zorg dat je je hele leven kunt blijven bijleren. Dat is zo belangrijk!

En Gerben, daarbij is een een sterke Tweede Kamerfractie ook belangrijk voor jouw werk in de gemeenteraad van Kampen.

Ja, dat klopt. Als gemeenteraadsfractie hebben we regelmatig contact met de Tweede Kamer over zorg, de N50 of de bruine vloot. Dat is heel fijn om dan direct met de kamerfractie te kunnen praten.

Andersom zie ik ook hoe belangrijk de lokale input is voor onze fractie in Den Haag. Dan zie je dat wij als D66-fracties een lokale partij zijn, maar wel met onze mensen in Den Haag, bij de provincie en in Europa.

Dat geeft ons verhaal ook kracht: mensen vrijlaten en niemand laten vallen. Dat verhaal wil ik vanuit Overijssel naar Den Haag brengen.