Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 december 2013

Cultuurstad verdient cultuurvisie

In de laatste raadsvergadering van 2013 heeft D66 tegen de cultuurnota gestemd. Jammer, want veel cultuurinstellingen en burgers hebben mee kunnen praten over de cultuurnota. D66 waardeert hun inzet, maar is van mening dat het college tekortschiet bij het tonen van visie. 

De cultuurnota richt zich voornamelijk op wat er zal moeten gaan veranderen in de cultuursector om de bezuinigingen op te vangen. Het college zegt dat het overige beleid onveranderd blijft en verwijst daarbij naar de oude cultuurnota. Aan die oude cultuurnota lag echter een visie ten grondslag die wellicht niet strookt met de wijzigingen die de nieuwe cultuurnota voorstelt.

De verzelfstandiging van de vijf grote cultuurinstellingen hebben zonder twijfel invloed op het gehele culturele veld in Kampen. Of het oude beleid voor de kleine instellingen nou gehandhaafd blijft of niet. Wat betekent het grotere ondernemerschap van de gesubsidieerde instellingen bijvoorbeeld voor de zelfstandige kunstenaar of pianodocent? Zonder die visie is niet duidelijk wat we in Kampen cultuurstad van waarde vinden. Daarom heeft D66 aangegeven achter de samen met burgers en cultuurinstellingen tot stand gekomen voorstellen te staan, maar tegen de cultuurnota te zijn. De cultuur in Kampen verdient beter dan een kale uitwerking van de bezuinigingen.