Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 januari 2021

Als je geen visie hebt, grijpt de boekhouder de macht

Ik sprak afgelopen jaar een binnenstadondernemer. Hij was nijdig want de gemeente had de uitgaven niet op orde en hij kreeg de rekening: hogere belastingen. ‘En wat krijg ik ervoor terug: fietsparkeren en enorme overlast van zorgwoningen. Mijn gezin voelt zich onveilig en de uitstraling van de stad holt achteruit.’ 

Als het gemeentelijke huishoudboekje uit de hand is gelopen en offers vraagt van inwoners in de vorm van hogere belastingen en bezuinigen op zorg, dan moet je ook het verhaal vertellen waar we met Kampen uit willen komen als we ons straks door de zure appel hebben heen gebeten.

Als je geen visie hebt, grijpt de boekhouder de macht, zegt men wel. En dat lijkt in Kampen te zijn gebeurd: de boekhouder bepaalt en de plannen voor Kampen drogen op. Dit college lijkt haast toe aan nieuwe verkiezingen. Terwijl er juist nu plannen nodig zijn om Kampen te verbeteren. 

Je eigen leven inrichten
Als wij als D66 naar de kansen en uitdagingen kijken, dan doen we dat vanuit onze sociaal liberale overtuiging: vertrouwen op de eigen kracht van mensen, vrijheid om jezelf te kunnen zijn en omkijken naar mensen die tegenslagen kennen in het leven.

Maar hoe vrij ben je als geen huis kunt vinden in de gemeente waar je wilt wonen? Nu ook in Kampen de woningmarkt vastloopt, zullen we moeten bouwen. Naast nieuwbouw, mogen we het bestaande niet vergeten. Ik denk dan aan Brunnepe, de tweede historische kern van de stad. Dat kent veel ideeën, maar de uitvoering loopt telkens vast. 

Woningbouw gaat in Kampen te vaak alleen over aantallen huizen en grondopbrengst. Maar het is meer dan volkshuisvesting. Het is ook een middel om Kampen te veranderen, een sterkere basis te geven. Bijvoorbeeld doordat mensen zich hier gaan vestigen die onze lokale economie een extra boost kunnen geven. 

Hoe vrij ben je eigenlijk als je elke dag als forens de auto in moet omdat je alleen een goede baan kon vinden in een stad veel verderop? Woningbouw, economie en mobiliteit hebben samenhang. Als we kiezen voor nieuwbouw en blijven vasthouden aan ruimte-intensieve bedrijvigheid, dan verkopen we lekker veel vierkante meters bedrijfsterrein, maar bouwen we onszelf in de hoek. We blijven economisch kwetsbaar achter en we dwingen de toekomstige Kampenaar te forensen. 

Niet zand of grind moet de grondstof zijn van de Kamper economie, maar kennis. En meer ruimte voor startende ondernemers.

Braindrain
En dat is ook om een andere reden belangrijk. Want hoe vrij ben je eigenlijk als je kinderen niet de keuze hebben om hier in Kampen een baan te zoeken. Jaarlijks kent Kampen na de eindexamens een enorme braindrain. Jongeren verlaten Kampen om elders te studeren, om niet meer terug te keren. Die capaciteiten laten we verloren gaan en dat is doodzonde.

De rijksoverheid wil dat alle provincies aan de slag gaan met het bouwen van heel veel woningen. Kampen zal ook gevraagd worden een bijdrage te leveren. 

Wij vinden dat we die kans moeten pakken. Niet om zoveel mogelijk huizen te bouwen, maar om Kampen economisch en maatschappelijk te verbeteren.

Bron: Raadspraat “De Brug”, 17 november 2020