Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

D66 Kampen vraagt aandacht voor verkeersveiligheid op fietsroutes naar basisscholen

School D66

Uit een verkennend onderzoek van D66 Kampen blijkt dat hooguit 75% van de basisscholieren lopend of op de fiets naar school gaat. Volgens de basisscholen is de verkeersveiligheid op fietsroutes een belangrijke belemmering om dit percentage te verbeteren. De fractie van D66 heeft het verkennend onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad om na het zomerreces te bespreken.

De meeste ouders zouden willen dat hun kinderen naar school kunnen fietsen. Fietsen is immers gezond en goed voor het milieu. D66 Kampen is op zoek gegaan naar de mogelijkheden om het schoolfietsen te stimuleren en heeft daarvoor een enquête gehouden onder Kamper basisscholen. Veertien scholen hebben op de enquête gereageerd en samen vertegenwoordigen zij ruim 2500 kinderen.

Over wat er nodig is om meer kinderen fietsend of lopend naar school te laten komen zijn de scholen duidelijk. Die drie belangrijkste genoemde punten zijn de verkeersveiligheid op fietsroutes, meer ruimte bij scholen voor het stallen van fietsen en bewustwording creëren bij ouders.

Volgens D66-fractielid Edward Boon is er nog veel winst te behalen; “Scholen doen zelf al erg veel om het fietsen te stimuleren, maar lopen tegen obstakels aan. De gemeente kan hierbij ondersteunen. Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat kinderen op een veilig en plezierige manier naar school kunnen fietsen.”

De maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren hoeven volgens de fractie van D66 niet allemaal heel veel geld te kosten. Met de bezuinigingsopdracht voor ogen zal dat ook niet mogelijk zijn. Een idee uit het onderzoek is bijvoorbeeld gemarkeerde schoolzones waarin bij begin en uitgaan van de school even geen autoverkeer mag komen. Volgens Boon is dat niet een kwestie van geld, maar goede afspraken tussen school, ouders en omwonenden. Daar kan de gemeente een leidende rol nemen.

‘Wat ons betreft kiezen we radicaal voor de fiets. Het zou toch prachtig zijn als alle kinderen lopend of op de fiets naar school gaan’ aldus D66-er Boon.

Na het zomerreces wil D66 Kampen daarom de dialoog starten over de doelstelling van een integraal fietsbeleid voor de gemeente Kampen, met name gericht op basisscholieren. Om zo met elkaar in gesprek te gaan wat wel mogelijk is. Als voorbereiding op dat gesprek is het verkennend onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad van Kampen.

Download het onderzoek hier